Disclaimer

Purpurapapilionl.wordpress.com behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op Purpurapapilionl.wordpress.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Purpurapapilionl.wordpress.com. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Purpurapapilionl.wordpress.com verkregen informatie. De informatie op Purpurapapilio.wordpress.com wordt continu aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Aan de inhoud van Purpurapapilio.wordpress.com kunnen geen enkele rechten ontleend worden. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is door het gebruik van Purpurapapilio.wordpress.com of de filmpjes die er op verschijnen. Copyright © 2013 Purpurapapilio. All Rights Reserved.

Advertenties
%d bloggers liken dit: